Verzekeringen

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van bedrijfsverzekeringen en particuliere verzekeringen.
Wij geven graag een korte toelichting.

Verzekeren: wat wel, wat niet?
Tegenwoordig hoeft u zich niet zozeer af te vragen of het mogelijk is iets te verzekeren, want dat kan bijna altijd. U kunt zich wél afvragen of het noodzakelijk is óm iets te verzekeren. Dit om te voorkomen dat polissen in een schoenendoos verdwijnen en er vervolgens nooit meer naar wordt omgekeken. Kortom het gaat niet om de hoeveelheid verzekeringen die u afsluit maar om de juiste verzekeringen en de kwaliteit ervan.

Net iets verder denken
Sommige verzekeringen zult u waarschijnlijk afsluiten omdat u de financiële gevolgen van een schade niet zelf kunt dragen of omdat ze verplicht zijn gesteld. Te denken valt dan aan een opstalverzekering en een (beroeps) aansprakelijkheids verzekering. Maar door de privatisering van de sociale zekerheid zijn er wellicht andere verzekeringen noodzakelijk waar u niet zo snel aan zou denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw inkomen als u arbeidsongeschikt wordt of wat gebeurt er als eventuele medewerkers ziek worden? Allemaal zaken die aanzienlijke financiële consequenties kunnen hebben als ze niet goed of onvoldoende geregeld zijn.

De noodzaak van goed onderhoud
Wij kunnen geheel vrijblijvend samen met u uw verzekeringspakket analyseren, zowel zakelijk als privé. Daarbij geven wij aan waar doublures zitten en waar de hiaten. Ook kijken wij, liefst jaarlijks, of uw verzekeringen nog aansluiten op de actuele situatie. Wij achten dit van belang want bij een schade wilt u toch niet met de financiële brokken blijven zitten?

Niet te weinig maar ook niet teveel
Voor bijna alle verzekeringen geldt dat wij op kunnen treden als uw intermediair. Of het nu gaat om bestaande of om nieuw af te sluiten verzekeringen. In sommige situaties kunnen wij speciale tarieven en voorwaarden hanteren. Bij Marc Schrama Financiële Dienstverlening bent u verzekerd van een goed en persoonlijk advies. Ons uitgangspunt is dat u niet te weinig verzekert maar ook zeker niet teveel.