Financiële Dienstverlening voor apotheken

Marc Schrama Financiële Dienstverlening is een onafhankelijk, landelijk werkend, adviesbureau met name gericht op apotheken en op in apotheken werkzame personen.
Uitgangspunt in onze advisering is het leveren van maatwerk op basis van een individuele en persoonsgebonden begeleiding. Het creëren van een vertrouwensrelatie met onze cliënten achten wij hierbij van essentieel belang.